Άρθρο και φωτογραφικό υλικό της εφημερίδας ESPRESSO απο τα εγκαίνιά μας